Nodiadau’r cyfarfod – 25 Ionawr 2018

Cyfarfu’r Bwrdd Taliadau ar 25 Ionawr 2018. Ceir crynodeb isod o’i drafodaeth a’i benderfyniadau, a diweddariad byr ar ei raglen waith. Adolygiad o’r cymorth staffio i’r Aelodau Hoffai’r Bwrdd ddiolch i’r holl Aelodau a staff cymorth sydd wedi cyfrannu at ei adolygiad o’r cymorth staffio i’r Aelodau hyd yn hyn, Read More