Ar 11 Gorffennaf, lansiodd y Bwrdd ymgynghoriad cyhoeddus ar ei gynigion yn deillio o ran 2 o’i Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad. Mae’r cynigion hyn yn ymwneud â’r penodau yn y Penderfyniad ar y cymorth i Aelodau’r Cynulliad a Grwpiau Gwleidyddol.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar ddydd Gwener 11 Hydref 2019.

Bydd y Bwrdd yn trafod yr ymatebion a geir mewn cyfarfod yn y dyfodol.