Nodiadau’r cyfarfod – 25 Ionawr 2018

Cyfarfu’r Bwrdd Taliadau ar 25 Ionawr 2018. Ceir crynodeb isod o’i drafodaeth a’i benderfyniadau, a diweddariad byr ar ei raglen waith. Adolygiad o’r cymorth staffio i’r Aelodau Hoffai’r Bwrdd ddiolch i’r holl Aelodau a staff cymorth sydd wedi cyfrannu at ei adolygiad o’r cymorth staffio i’r Aelodau hyd yn hyn, Read More

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Taliadau 2016-17

​Mae Bwrdd Taliadau Annibynnol Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar gyfer y flwyddyn 2016-17. Mae’r adroddiad blynyddol yn amlinellu’r gwaith y mae’r Bwrdd wedi’i wneud yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf ac yn cynnwys adolygiad o’r penderfyniadau a wnaed ganddo yn ystod yr un cyfnod. Mae’r penderfyniadau Read More