Nodiadau’r cyfarfod – 19 Medi 2019

Cyfarfu’r Bwrdd Taliadau ar 19 Medi 2019. Mae’r canlynol yn grynodeb o’i drafodaethau a’i benderfyniadau. Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad Mae adolygiad y Bwrdd o’r Penderfyniad cyn y Cynulliad nesaf yn mynd rhagddo, a threuliwyd y rhan fwyaf o’r cyfarfod fis Medi yn trafod y gwahanol faterion Read More

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Taliadau 2016-17

​Mae Bwrdd Taliadau Annibynnol Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar gyfer y flwyddyn 2016-17. Mae’r adroddiad blynyddol yn amlinellu’r gwaith y mae’r Bwrdd wedi’i wneud yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf ac yn cynnwys adolygiad o’r penderfyniadau a wnaed ganddo yn ystod yr un cyfnod. Mae’r penderfyniadau Read More