Nodiadau’r cyfarfod – 23 Mai 2019

Cyfarfu’r Bwrdd Taliadau ar 23 Mai 2019. Mae’r canlynol yn grynodeb o’i drafodaethau a’i benderfyniadau. Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad Edrychodd aelodau’r Bwrdd yn fanwl ar y darpariaethau sy’n dod o dan ran dau ei adolygiad, gan gynnwys y lwfansau cymorth staffio sydd wedi’u cynnwys yn y Read More

Nodiadau’r cyfarfod – 24 Mai

Cyfarfu’r Bwrdd Taliadau ar 24 Mai. Mae’r canlynol yn grynodeb o’i drafodaethau a’i benderfyniadau. Adolygiad o’r cymorth staffio i’r Aelodau Trafododd y Bwrdd yr ymatebion a gafodd fel rhan o’r ymgynghoriad ar ei gynigion i gynyddu’r defnydd hyblyg o lwfansau presennol y Penderfyniad. Trafododd y Bwrdd hefyd oblygiadau ehangach y Read More

Nodiadau’r cyfarfod – 25 Ionawr 2018

Cyfarfu’r Bwrdd Taliadau ar 25 Ionawr 2018. Ceir crynodeb isod o’i drafodaeth a’i benderfyniadau, a diweddariad byr ar ei raglen waith. Adolygiad o’r cymorth staffio i’r Aelodau Hoffai’r Bwrdd ddiolch i’r holl Aelodau a staff cymorth sydd wedi cyfrannu at ei adolygiad o’r cymorth staffio i’r Aelodau hyd yn hyn, Read More