Ar 30 Medi, lansiodd y Bwrdd ymgynghoriad cyhoeddus ar ei gynigion, sy’n deillio o ran tri o’i Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad. Mae’r cynigion hyn yn gysylltiedig â’r penodau yn y Penderfyniad sy’n ymwneud â thaliadau Aelodau, darpariaeth dirwyn i ben, a chymorth ychwanegol i Aelodau.

 

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ddydd Llun 11 Tachwedd 2019.

Bydd y Bwrdd yn trafod yr ymatebion a geir mewn cyfarfod yn y dyfodol.

Categories: Adroddiadau