Mae'r isod yn rhoi trosolwg o'r materion y mae'r Bwrdd yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd.

Os hoffech ymateb i unrhyw un o ymgyngoriadau'r Bwrdd sy'n dal i fynd rhagddynt, ymgyfarwyddwch â pholisi preifatrwydd y Bwrdd.

Mae manylion am ymgyngoriadau blaenorol hefyd ar gael.

Adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad: Ymgynghoriad ar rhan un o’r adolygiad

Mae'r Bwrdd wrthi'n ymgynghori ar nifer o gynigion ar gyfer rhan gyntaf ei adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad.