Mae'r isod yn rhoi trosolwg o'r materion y mae'r Bwrdd yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd.

Os hoffech ymateb i unrhyw un o ymgyngoriadau'r Bwrdd sy'n dal i fynd rhagddynt, ymgyfarwyddwch â pholisi preifatrwydd y Bwrdd.

Mae manylion am ymgyngoriadau blaenorol hefyd ar gael.

Rhan 3 – Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chwechedd Cynulliad

Ar 30 Medi, lansiodd y Bwrdd ymgynghoriad cyhoeddus ar ei gynigion, sy’n deillio o ran tri o’i Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad.