Ceir trosolwg isod o’r materion y mae’r Bwrdd Taliadau  wedi ymgynghori arnynt o’r blaen isod.

Mae manylion am ymgyngoriadau sy’n dal i fynd rhagddynt hefyd ar gael.

Adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad: Ymgynghoriad ar rhan un o’r adolygiad

Ymgynghorodd y Bwrdd ar nifer o gynigion ar gyfer rhan gyntaf ei adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad.

Adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad ar gyfer 2019-20

Ymgynghorodd y Bwrdd ar nifer o ddarpariaethau yn y Penderfyniad.

Adolygiad o gymorth staffio i’r Aelodau a’r adolygiad o’r Weithdrefn Ddisgyblu a’r Weithdrefn Gwyno

Ymgynghorodd y Bwrdd ar nifer o faterion a godwyd yn dilyn ei adolygiad o gymorth staffio i’r Aelodau a'r Gweithdrefnau Ddisgyblu a Chwyno

Hyblygrwydd y lwfansau o ran y Lwfans Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol

Ymgynghorodd y Bwrdd ar nifer o faterion a godwyd ynghylch hyblygrwydd y lwfansau ar gyfer y pleidiau gwleidyddol.

Hyblygrwydd y lwfansau o ran Aelodau unigol

Ymgynghorodd y Bwrdd ar nifer o faterion a godwyd ynghylch hyblygrwydd y lwfansau ar gyfer Aelodau'r Cynulliad.

Adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad ar gyfer 2018-19

Ymgynghorodd y Bwrdd ar nifer o ddarpariaethau yn y Penderfyniad.

Adolygiad blynyddol o Benderfyniad 2017-18

Ymgynghorodd y Bwrdd ar nifer o ddarpariaethau yn y Penderfyniad.