Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Taliadau 2016-17

​Mae Bwrdd Taliadau Annibynnol Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar gyfer y flwyddyn 2016-17. Mae’r adroddiad blynyddol yn amlinellu’r gwaith y mae’r Bwrdd wedi’i wneud yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf ac yn cynnwys adolygiad o’r penderfyniadau a wnaed ganddo yn ystod yr un cyfnod. Mae’r penderfyniadau Read More