Nodiadau’r cyfarfod – 24 Mai

Cyfarfu’r Bwrdd Taliadau ar 24 Mai. Mae’r canlynol yn grynodeb o’i drafodaethau a’i benderfyniadau. Adolygiad o’r cymorth staffio i’r Aelodau Trafododd y Bwrdd yr ymatebion a gafodd fel rhan o’r ymgynghoriad ar ei gynigion i gynyddu’r defnydd hyblyg o lwfansau presennol y Penderfyniad. Trafododd y Bwrdd hefyd oblygiadau ehangach y Read More