Nodiadau’r cyfarfod – 16 Ionawr 2020

Cyfarfu’r Bwrdd Taliadau ar 16 Ionawr 2020. Mae’r canlynol yn grynodeb o’i drafodaethau a’i benderfyniadau.    Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad   Mae adolygiad y Bwrdd bellach yn agosáu at ei gamau terfynol wrth inni geisio cyflawni ein hamcan o gyhoeddi’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad ym mis Mai 2020.   Trafododd y Bwrdd Darllen Mwy

Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad: Ymgynghoriad ar y Penderfyniad drafft

Dim cynnydd yng nghyflogau Aelodau’r Senedd a mynd i’r afael â’r rhwystrau i sefyll etholiad  – Ymgynghoriad ar Benderfyniad y Bwrdd Taliadau Annibynnol ar gyfer 2021-2026  Mae’r Bwrdd Taliadau wedi cyhoeddi ei ymgynghoriad sy’n cynnig peidio â chynyddu cyflog Aelodau ar gyfer Senedd 2021-2026 ac sy’n cynnig cael gwared ar rwystrau a Darllen Mwy