Nodiadau’r cyfarfod – 19 Medi 2019

Cyfarfu’r Bwrdd Taliadau ar 19 Medi 2019. Mae’r canlynol yn grynodeb o’i drafodaethau a’i benderfyniadau. Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad Mae adolygiad y Bwrdd o’r Penderfyniad cyn y Cynulliad nesaf yn mynd rhagddo, a threuliwyd y rhan fwyaf o’r cyfarfod fis Medi yn trafod y gwahanol faterion Read More

Nodiadau’r cyfarfod – 23 Mai 2019

Cyfarfu’r Bwrdd Taliadau ar 23 Mai 2019. Mae’r canlynol yn grynodeb o’i drafodaethau a’i benderfyniadau. Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad Edrychodd aelodau’r Bwrdd yn fanwl ar y darpariaethau sy’n dod o dan ran dau ei adolygiad, gan gynnwys y lwfansau cymorth staffio sydd wedi’u cynnwys yn y Read More