Nodiadau’r cyfarfod – 19 Medi 2019

Cyfarfu’r Bwrdd Taliadau ar 19 Medi 2019. Mae’r canlynol yn grynodeb o’i drafodaethau a’i benderfyniadau. Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad Mae adolygiad y Bwrdd o’r Penderfyniad cyn y Cynulliad nesaf yn mynd rhagddo, a threuliwyd y rhan fwyaf o’r cyfarfod fis Medi yn trafod y gwahanol faterion Darllen Mwy