Nodiadaw’r Cyfarfod -28 Ionawr 2021

Cyfarfu Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd ar 28 Ionawr 2021. Mae crynodeb o’r trafodaethau a’r penderfyniadau wedi’i nodi isod.  Covid-19  Adolygodd y Bwrdd effaith barhaus Covid-19 ar yr Aelodau a’u swyddfeydd. Mae ychydig dros flwyddyn wedi mynd heibio ers y profion positif cyntaf a gofnodwyd ar gyfer Covid-19 yn y Darllen Mwy

Nodiadaw’r Cyfarfod -10 Rhagfyr 2020

Cyfarfu Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd ar 10 Rhagfyr 2020. Mae’r canlynol yn grynodeb o’i drafodaethau a’i benderfyniadau.  Covid-19  Adolygodd y Bwrdd y defnydd o’r lwfansau ychwanegol a roddwyd i’r Aelodau yn ystod pandemig Covid-19. Mae’r Bwrdd yn fodlon bod y cymorth sydd ar gael ar hyn o bryd yn parhau Darllen Mwy

Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad: Ymgynghoriad ar y Penderfyniad drafft

Dim cynnydd yng nghyflogau Aelodau’r Senedd a mynd i’r afael â’r rhwystrau i sefyll etholiad  – Ymgynghoriad ar Benderfyniad y Bwrdd Taliadau Annibynnol ar gyfer 2021-2026  Mae’r Bwrdd Taliadau wedi cyhoeddi ei ymgynghoriad sy’n cynnig peidio â chynyddu cyflog Aelodau ar gyfer Senedd 2021-2026 ac sy’n cynnig cael gwared ar rwystrau a Darllen Mwy