Nodiadau’r cyfarfod – 16 Ionawr 2020

Cyfarfu’r Bwrdd Taliadau ar 16 Ionawr 2020. Mae’r canlynol yn grynodeb o’i drafodaethau a’i benderfyniadau.    Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad   Mae adolygiad y Bwrdd bellach yn agosáu at ei gamau terfynol wrth inni geisio cyflawni ein hamcan o gyhoeddi’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad ym mis Mai 2020.   Trafododd y Bwrdd Darllen Mwy