Nodiadaw’r Cyfarfod -28 Ionawr 2021

Cyfarfu Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd ar 28 Ionawr 2021. Mae crynodeb o’r trafodaethau a’r penderfyniadau wedi’i nodi isod.  Covid-19  Adolygodd y Bwrdd effaith barhaus Covid-19 ar yr Aelodau a’u swyddfeydd. Mae ychydig dros flwyddyn wedi mynd heibio ers y profion positif cyntaf a gofnodwyd ar gyfer Covid-19 yn y Darllen Mwy