Mae’r Bwrdd Taliadau wedi cyhoeddi ei Benderfyniad a’r Gyflogau a Lwfansau’r Aelodau ar gyfer 2019-20 Mae’r Bwrdd Taliadau yn gyfrifol am bennu cyflogau, pensiynau a lwfansau Aelodau’r Cynulliad a staff cymorth Aelodau’r Cynulliad. Mae’r rheolau sy’n ymwneud â’r hyn y caiff Aelodau hawlio amdano wedi’u cynnwys ym Mhenderfyniad y Bwrdd. Darllen Mwy