Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad: Ymgynghoriad ar y Penderfyniad drafft

Dim cynnydd yng nghyflogau Aelodau’r Senedd a mynd i’r afael â’r rhwystrau i sefyll etholiad  – Ymgynghoriad ar Benderfyniad y Bwrdd Taliadau Annibynnol ar gyfer 2021-2026  Mae’r Bwrdd Taliadau wedi cyhoeddi ei ymgynghoriad sy’n cynnig peidio â chynyddu cyflog Aelodau ar gyfer Senedd 2021-2026 ac sy’n cynnig cael gwared ar rwystrau a Darllen Mwy