Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol gan wefannau yr ydych yn ymweld â nhw. Fe’u defnyddir yn helaeth er mwyn helpu gwefannau i weithio, neu i weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y safle. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio gwefannau’r Cynulliad, gallwn wneud gwelliannau i lwybrau defnyddwyr drwy’r tudalennau a chynnwys y gwefannau hyn i wneud y safle’n well ac yn haws cael mynediad ato. Ceir rhestr lawn o’r cwcis a ddefnyddir ar draws ein gwefannau isod.

Rheoli cwcis

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth i ddefnyddwyr dros y rhan fwyaf o’r cwcis drwy newid y gosodiadau. I ddysgu rhagor am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi’u gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.allaboutcookies.org.

Google Analytics

Defnyddir y cwcis hyn i’n helpu i ddeall sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefannau. Defnyddir y data a gesglir i greu adroddiadau rheolaidd ar y defnydd a wneir o’r gwefannau ac mae hyn yn ein helpu i wella ein holl wefannau ar gyfer y defnyddwyr. Mae’r data hyn yn dangos faint sy’n defnyddio ein gwefannau a sut y gwnaethant eu cyrraedd. O’r hyn a ddarperir gan wasanaeth Google, ni allwn storio na chyrchu dim gwybodaeth bersonol y gellir ei defnyddio i adnabod rhywun; hynny yw, cesglir y wybodaeth berthnasol ar ffurf ddienw.

Os ydych am atal Google Analytics rhag eich dilyn ar bob gwefan, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

I gael rhagor o wybodaeth am y cwcis dadansoddol, ewch i dudalennau gwybodaeth Google.

Enw’r cwci Amser terfynu Disgrifiad
_ga Dwy flynedd Defnyddir i adnabod defnyddwyr.
_gid 24 awr Defnyddir i adnabod defnyddwyr.
_gat 1 funud Fe’i defnyddir fel throtl ar ffrwd y ceisiadau. Os yw Google Analytics yn cael ei ddefnyddio drwy Reolwr ‘Google Tag’, caiff y
cwci hwn ei alw’n _dc_gtm_ <property-id>.
AMP_TOKEN O 30 eiliad i 1 flwyddyn Yn cynnwys nodyn y gellir ei ddefnyddio i gael manylion adnabod cleient drwy wasanaeth AMP Client ID. Mae
gwerthoedd posibl eraill yn nodi trefniadau i optio allan, cais ar y daith neu wall wrth geisio cael manylion adnabod cleient drwy’r gwasanaeth AMP Client ID.
_gac_ <property-id> 90 diwrnod Yn cynnwys gwybodaeth am ymgyrch ar gyfer defnyddiwr. Os ydych wedi
cysylltu eich cyfrifon Google Analytics ac AdWords, bydd tagiau trawsnewid gwefan AdWords yn darllen y cwci hwn oni bai eich bod yn optio allan.
Dysgu mwy.

*wedi’i adolygu yn seiliedig ar https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs ar 22/05/2018.

Cwcis trydydd parti

Twitter

Defnyddir ffrydiau a chardiau Twitter ar sawl un o’n gwefannau. Er nad yw’n amlwg bod cwcis Twitter yn cael eu gosod wrth i’n gwefannau gael eu defnyddio, efallai y byddwch yn sylwi bod y cwcis hyn ar waith wrth ichi bori drwy wefannau’r Cynulliad. Dim ond lle yr ydych eisoes wedi defnyddio Twitter neu wasanaeth Twitter y bydd y cwcis hyn yn cael eu gosod ar eich dyfais.

Lluniwyd ffrydiau Twitter wedi’u mewnblannu mewn modd sy’n sicrhau nad yw data ymwelwyr sy’n deillio o http://www.cynulliad.cymru yn cael eu defnyddio i bersonoli na theilwra cynnwys ar wasanaethau Twitter.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i drosolwg preifatrwydd datblygwyr a pholisi cwcis Twitter.

YouTube

Rydym yn mewnblannu fideos o’n sianel YouTube swyddogol, yn ogystal â dewis sianeli eraill, ar draws y wefan. Rydym yn gweithio i sicrhau bod pob fideo a fewnblannwyd yn defnyddio gosodiad preifatrwydd uwch YouTube (gydag URLau yn dechrau gyda http://youtube-nocookies.com/). Mae hyn yn golygu y gellir gosod cwcis ar eich dyfais ar ôl i chi chwarae fideo wedi’i mewnblannu.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalennau cymorth Google ar y pwnc hwn.

Lincs i wefannau eraill

Rydym yn cynnwys lincs i wefannau eraill yn rheolaidd. Dylech gyfeirio at bolisi cwcis/preifatrwydd y safleoedd hyn i gael rhagor o wybodaeth amdanynt

Os hoffech ragor o wybodaeth, mae croeso ichi gysylltu â ni