Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am waith y Bwrdd neu os hoffech gysylltu â’r Bwrdd trwy’r ysgrifenyddiaeth, mae nifer o ffyrdd i chi wneud hynny:

Gallwch anfon e-bost at: taliadau@cynulliad.cymru

Gallwch ein ffonio ar: 0300 200 6565

Gallwch ysgrifennu atom yn y cyfeiriad a ganlyn: Clerc y Bwrdd Taliadau, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA

Gallwch anfon neges atom ar Twitter: @TaliadauAC

Sylwer, mae gennym dudalen Cwestiynau Cyffredin hefyd a all ateb eich cwestiwn o bosibl.