Mae'r isod yn rhoi trosolwg o'r materion y mae'r Bwrdd yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd.

Os hoffech ymateb i unrhyw un o ymgyngoriadau'r Bwrdd sy'n dal i fynd rhagddynt, ymgyfarwyddwch â pholisi preifatrwydd y Bwrdd.

Mae manylion am ymgyngoriadau blaenorol hefyd ar gael.

Ymgynghoriad ar y Penderfyniad drafft ar gyfer y Chweched Cynulliad

Mae'r Bwrdd Taliadau annibynnol wedi cyhoeddi cynigion mewn perthynas â’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad. Y cynigion yw cam olaf adolygiad cynhwysfawr y Bwrdd o’r tâl a’r cymorth ariannol sydd ar gael i Aelodau. Nid yw'r cynigion yn cynnwys unrhyw gynnydd yn y cyflog sylfaenol ar gyfer Aelodau, heblaw mynegeio blynyddol yn unol â'r trefniadau cyfredol a newidiadau sydd â'r nod o leihau rhwystrau i sefyll ar gyfer etholiad, gan gynnwys trefniadau ar gyfer cymorth ychwanegol i Aelodau ar absenoldeb rhiant. Mae'r Bwrdd yn gofyn am farn ar y cynigion hyn erbyn 24 Mawrth 2020