Mae'r isod yn rhoi trosolwg o'r materion y mae'r Bwrdd yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd.

Ymgynghorodd y Bwrdd Taliadau annibynnol ar gynigion mewn perthynas â’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Senedd. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 11 Chwefror 2021.

Mae manylion am ymgyngoriadau blaenorol hefyd ar gael.