Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff annibynnol â chyfrifoldeb dros bennu tâl a lwfansau Aelodau’r Cynulliad a’u staff.

Cylch gwaith

Darllenwch am swyddogaethau, nodau ac egwyddorion y Bwrdd cyfredol.

Aelodau

Dysgwch fwy am aelodau cyfredol y Bwrdd a’r arbenigedd sydd ganddynt.

Cwestiynau cyffredin

Atebion i gwestiynau cyffredin am waith y Bwrdd cyfredol.