Gellir gweld yr holl Benderfyniadau a gyhoeddir gan y Bwrdd Taliadau Annibynnol  trwy ddefnyddio’r lincs isod.

Ar 6 Mai, daeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Senedd Cymru, a chyfeirir at y sefydliad yn gyffredin fel y Senedd. O ganlyniad, mae cyfeiriadau yn y ddogfen hon yn adlewyrchu’r newid enw, ac yn cyfeirio at y sefydliad fel y ‘Cynulliad’ mewn cyd-destun hanesyddol (cyn 6 Mai 2020) ac fel y ‘Senedd’ ar ôl hynny.

Mae’r Bwrdd Taliadau Annibynnol wedi cyhoeddi ei Benderfyniad sy’n nodi’r tâl a’r lwfansau sydd ar gael i Aelodau o’r Senedd yn dilyn etholiad nesaf y Senedd ym mis Mai 2021. Ni ddaw’r Penderfyniad hwn i rym tan ar ôl etholiad nesaf y Senedd ym mis Mai 2021.

Y Bwrdd Taliadau 2021-2026

Y Bwrdd Taliadau 2015-2020

Y Bwrdd Taliadau 2010-2015